گزارش چهار شنبه سوری در سبزوار

سلام

من چنین چهارشنبه سوری در سبزوار ندیده بودم.
بین سبزوار تا توحید شهر پر بود از مردم که با روشن کردن آتش و رقص به شادی پرداخته بودند و ازدحام عجیبی بود بالغ بر دو هزار نفر که مدام در حال افزایش بود .
که با زیاد شدن لحظه به لحظه جمعیت پلیس یک باند بلوار رو بست و ماشینها رو که قصد داشتند به محل اصلی تجمع برند  به یک جاده فرعی در پایین توحید شهر راهنمایی میکرد که این امر نیم ساعت ادامه داشت و با ریزش بارون شدید خیالشون تا حدودی راحت شد و راه رو باز کردند .
اما تا زمانی که من حضور داشتم با وجود کمتر شدن جمعیت مردم دور آتش جمع بودند .
جالب اینکه این یکی از محلها بوده و در دیگر نقاط شهر هم همچین جریانی وجود داشته .

واقعا که با شکوه بود .

/ 0 نظر / 31 بازدید